Opieka informatyczna dla firm

Opieka informatyczna dla firm polega na całościowym lub częściowym zarządzaniem strukturą informatyczną biura przez profesjonalną firmę zewnętrzną. Ze względu na stopień skomplikowania obsługi informatycznej wymagane jest do tego specjalistyczne przygotowanie zawodowe, poparte doświadczeniem. Firma musiałaby więc zatrudnić co najmniej jednego informatyka, zapewniając mu etat i comiesięczną pensję. Tymczasem w małym biurze stałe zatrudnienie specjalisty się nie kalkuluje finansowo, gdyż obsługa informatyczna nie wymaga codziennej obecności pracownika. Poza tym opieka it dla firm niejednokrotnie wymaga konsultacji i zaangażowania kilku profesjonalistów, którzy wspólnie rozwiązują skomplikowane problemy. Tak więc najlepszym wyjściem jest współpraca z informatyczną firmą zewnętrzną, która zapewnia opiekę it firm w sposób ciągły i doraźny. 


Do zadań specjalistów w zakresie opieki informatycznej dla firm należy między innymi doradztwo w sprawie zakupu nowego sprzętu komputerowego, pomoc w wyborze i instalacji nowego oprogramowania, konsultacje dla użytkowników komputerów, szybka i skuteczna interwencja w razie awarii systemu, ochrona przed dostępem nieupoważnionych osób, administrowanie serwerami firmowymi. Korzystanie z opieki it dla firm to oszczędność pieniędzy (koszty zatrudnienia „własnych” informatyków są wyższe niż korzystanie z obsługi informatycznej) oraz oszczędność czasu (natychmiastowa pomoc, niepowodująca przerw w pracy, a pracownicy biurowi mogą się skupić na swoich obowiązkach, nie tracąc czasu na zajmowanie się problemami informatycznymi, do których rozwiązywania nie są przygotowani merytorycznie). Opiekę informatyczną dla firm warto zlecić zewnętrznej firmie.