O firmie

Dbając o najlepsze rozwiązania informatyczne, przyczyniamy się do niezawodnego i bezpiecznego funkcjonowania systemu informatycznego. Współpracując z klientem na zasadzie umowy serwisowej (outsourcingu IT) gwarantujemy sprawne funkcjonowanie, dzięki stabilnej pracy systemu informatycznego. Wszystkie innowacje są wprowadzane zgodnie z zasadą optymalizacji kosztów firmy i ku jej pożytkowi. Kadra zarządzająca może w pełni zaufać firmie IT i zlecić jej odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania infrastruktury informatycznej.

W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi Klienta ERGON oferuje produkty jedynie renomowanych firm gwarantując najnowocześniejszą technologie oraz skuteczną pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów Klientów oraz możliwości optymalnej rozbudowy zainstalowanych systemów.

Realizując główną strategię rozwoju, ERGON świadczy usługi i rozwija działalność w następujących dziedzinach:

  • profesjonalną obsługę systemów informatycznych,
  • optymalizację kosztów działania i obsługi infrastruktury informatycznej,
  • korzystanie z najnowszych technologii, dopasowanych do specyfiki firmy,
  • stały dozór nad sprzętem i natychmiastową pomoc w razie potrzeby.
  • dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług w oparciu o technologie światowych producentów
  • projektowanie i wykonawstwo systemów telekomunikacyjnych, w tym sieci WAN i LAN
  • projektowanie i wykonawstwo systemów zabezpieczeń i sterowania mediami budynku, tzw. inteligentne budynki: systemy kontroli dostępu i czasu pracy, systemy kontroli oświetlenia ewakuacyjnego, monitoringu przemsłowego

Oferujemy również obsługę informatyczną na zasadach outsourcingu IT - stałej umowy serwisowej: realizując:

  • świadczenie usług konsultacyjnych i doradczych, które stanowią ważny element identyfikacji potrzeb użytkownika oraz stanowią podstawę analizy ekonomicznej w procesie decyzyjnym we wdrażaniu rozwiązań IT przez odbiorców;
  • kompleksowe dostawy systemów zarządzania obejmujące systemy komputerowe oraz sprzęt telekomunikacyjny wraz z ich instalacją i konfiguracją;
  • kompleksowe dostawy systemów wspomagania zarządzania, łącznie z dostawą systemów komputerowych i oprogramowania systemowego, szkoleniem użytkowników oraz realizacją i/lub nadzorem procesu wdrożenia.